София Ненова:

Tел. / Fакс +359 2 480 80 50

Моб. + 359 878642383

Email: snenova@carbonconsult.bg;

request@carbonconsult.bg

outsourcing@carbonconsult.bg

Ако желаете изпратете Вашето съобщение тук:

    *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.