Карбон Консулт  е консултантска агенция, подпомагаща работата на бизнеса по тълкуване и правилно прилагане на законодателството в областите Екология, Климат, Околна среда.

Карбон Консулт ЕООД е водеща консултантска фирма в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове(EСТЕ).

 

ВАЖНО! ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „КАРБОН КОНСУЛТ“ ЕООД