НОВО! Карбон Консулт ООД разработва документи за сертификация и оценки по следните стандарти и спецификации:

 • EN ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството;
 • EN ISO 14001 – Системи за управление на околната среда;
 • ISO/IEC 27001:2005– Системи за управление на информационната сигурност;
 • OHSAS 18001:2007– Системи за безопасни и здравословни условия на труд;
 • SA 8000 – Социална отговорност;
 • ISO 22000 (HACCP) – Системи за управление безопасността на храните;
 • ISO 28000 Изисквания за системите за управление насигурността на веригата за доставки;
 • ISO 50001 – Система за управление на енергията;
 • ISO 39001 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата;
 • ISO 45001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

 

ПОЛЗИ:

 • Повишено доверие към фирмата (организацията)
 • Подобрен вътрешен ред и ефективност
 • При търгове и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирани системи

 

ЗА КОНТАКТ С НАС