Европейска комисия Околна среда

Climate Action CITL

Европейска агенция за околна среда

Парламентарна комисия по околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

Национален Доверителен ЕкоФонд

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране