Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, „Карбон Консулт“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Карбон Консулт“ ЕООД
 2. ЕИК : 203670983
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София ,1700, Столична Община, район  Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София ,1700, Столична Община, район  Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 5. Данни за кореспонденция: гр. София ,1700, Столична Община, район  Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 6. Електронна поща : snenova@carbonconsult.bg
 7. Телефон.: 0879699624

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес: гр. София 1592, бул.   „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Карбон Консулт“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие  със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица  във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  „Карбон Консулт“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, маркетингова и рекламна информация, кореспонденция преди сключване на договори, и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „Карбон Консулт“ ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Карбон Консулт“ ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на „Карбон Консулт“ ЕООД.

(2)  „Карбон Консулт“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Карбон Консулт“ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия уебсайт и за сключване на договор с дружеството, за извършване на услуга/и, както и за записване за участие в наши събития, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договор;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „Карбон Консулт“ ЕООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на уебсайта ни и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които  могат да са от интерес за Вас;
 • избиране на  съдържание, което да Ви бъде показано.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Карбон Консулт“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Карбон Консулт“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща )
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Кореспонденция преди сключване на договор, като с приемането на нашата „Политика за защита на личните данни“ и  извършването на услуги от наша страна, между „Карбон Консулт“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните формата за обратна връзка, като в същата можете да попълните телефонен номер.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя във формата за обратна връзка на уебсайта.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на нашата „Политика за защита на личните данни“ и извършването на услуги от наша страна, между „Карбон Консулт“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които „Карбон Консулт“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт и при попълване на формата за обратна връзка,  „Карбон Консулт“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за сключването и изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До сключването на договор, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за извършена от наша страна услуга чрез  използване на нашия уебсайт .
  • Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между „Карбон Консулт“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3)  „Карбон Консулт“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Карбон Консулт“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)  „Карбон Консулт“ ЕООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в „Политика за защита на личните данни“, за целите на опазване легитимния интерес на „Карбон Консулт“ ЕООД, както и за изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции. След изтичането на този срок, „Карбон Консулт“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2)  „Карбон Консулт“ ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Карбон Консулт“ ЕООД или друго.

(3)  „Карбон Консулт“ ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока за предоставяне на услуга или изпълнение на договор.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Карбон Консулт“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено искане ( Приложение № 1) или чрез искане в свободен текст.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Карбон Консулт“ ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)  „Карбон Консулт“ ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Карбон Консулт“ ЕООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, като отправите писмено искане до „Карбон Консулт“ ЕООД (Приложение № 4).


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Карбон Консулт“ ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Карбон Консулт“ ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2)  „Карбон Консулт“ ЕООД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „Карбон Консулт“ ЕООД (Приложение № 2), както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Карбон Консулт“ ЕООД, като представите на място, в офиса на „Карбон Консулт“ ЕООД , пред служител на „Карбон Консулт“ ЕООД своята лична карта за целите на идентификация.

(4) „Карбон Консулт“ ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от  „Карбон Консулт“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Карбон Консулт“ ЕООД  да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Карбон Консулт“ ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Карбон Консулт“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Карбон Консулт“ ЕООД,  с писмено искане ( Приложение №3) или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. (Приложение №3).


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Карбон Консулт“ ЕООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Карбон Консулт“ ЕООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако  „Карбон Консулт“ ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни  (Обработващи лични данни)

 

Чл. 15. (1)  Във връзка със сключването и изпълнението на договор за услуга, „Карбон Консулт“ ЕООД предава необходимата информация към съответната фирма за счетоводни услуги, фирма за IT-поддръжка, както и ако е необходима доставка- към куриерска фирма, които обработват Вашите данни като обработващи лични данни за целите на изпълнение на договора.

(2)  Предоставяне на лични данни на обработващи лични данни се извършва само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

(3) Обработващите лични данни нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от „Карбон Консулт“  ЕООД. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на „Карбон Консулт“ ЕООД.

(4) „Карбон Консулт“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес: гр. София 1592,  бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20. (1). Когато възлагате на „Карбон Консулт“ ЕООД  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Карбон Консулт“ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, „Карбон Консулт“ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Карбон Консулт“ ЕООД  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Карбон Консулт“ ЕООД  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.