Аутсорсинг -логистичен сектор: Екология, Климат, Околна среда, Енергетика, Проекти, Енергия

Карбон Консулт е от първите консултантски агенции, предлагащи подобно обслужване в България в сектор Екология, Климат, Околна среда, Енергетика, Проекти, Енергия с единствената цел за по- висока ефективност и удовлетвореност на нашите клиенти.

Логистичен аутсорсинг е възлагане изпълнението на логистичните дейности на външен доставчик при

 1. Наличието или отсъствието на кадрови, технически и други способности у предприятията самостоятелно да извършват логистичните си дейност;
 2. Наличието или отсъствието на доставчици на логистични услуги, на които биха могли да се възложат съответните логистични дейности.
 3. Икономически и управленски съображения, чрез които е възможно да се прецени дали е икономически изгодно да се извършват самостоятелно логистични дейности, или трябва да се възложат на външен доставчик.

Предимства:

1)      Концентриране върху основната дейност на фирмата;

2)      Възможност за стигане до труднодостъпни клиенти и доставчици;

3)      Подобряване изпълнението на логистичните дейности;

4)      Намаляване на логистичните разходи поради по-ефективно изпълнение на логистичните дейности от страна на доставчиците на логистични услуги.

Сключвайки абонаментен договор с нас, фирмите получават:

 • Високо качество и професионално обслужване от доказали се в областта си експерти.
 • По-ниска и по-стабилна цена, в сравнение с разходите при използване на собствени служители. Спестяват се средства по поддържане на щатен специалисти по екология  (отпада необходимостта от плащане на осигуровки и данъци, болнични; липсват разходи по поддържане на щатно работно място – за консумативи, командировъчни, служебен телефон, компютър, офис пакет, обучения и др.)
 • Удобство (комфорт и спокойствие) – никакъв стрес за решаването на подробности, работата ще бъде извършена от някой друг и при това комплексно и качествено.
 • Избягване на индиректни разходи за дейността – редица компании не са в състояние да си позволят от финансова гледна точка квалифицирани и качествени специалисти , а с аутсорсинга могат да си ги закупят като услуга. Не е необходимо компанията да се съсредоточава върху развиването или закупуването на  know – how (например специфични софтуери, електронен сборник нормативни документи APIS, офис пакет и др.) за съпътстващи и рутинни дейности – това е задължение на консултанта.
 • Намаляване на разходите на компанията.
 • Повишаване на фирмения рейтинг на българския и международния пазар

Посредством сключване на абонаментен договор, Карбон Консулт  поема задълженията на Възложителя, вменени със съществуващите нормативи, като осигурява обслужване от външни специалисти в сектор Екология, Климат, Околна среда, Енергетика, Проекти, Енергия.

За запитване и изпращане на оферта за конкретна услуга, моля използвайте контактната форма в сайта:

  *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.