Конференцията за климатичните промени в Париж прие историческо споразумение в неделя, 13 декември, което бе одобрено от представителите на 195 държави. То има за цел да обедини силите им, за да се забавят темповете на глобалното затопляне.
Какво ще се изисква от отделните страни да направят, съгласно условията на споразумението и как ще се финансират усилията в тази посока.
Предизвикателство
Споразумението определя промените в климата като „спешна и потенциално необратима заплаха за човешките общества и планетата“.
То отбелязва „със загриженост“, че съществуващите ангажименти на страните за ограничаване на емисиите на парникови газове няма да успеят да постигнат целта за намаляване на глобалното затопляне.
Цел
Целта е да се задържи глобалното затопляне „доста под“ 2° по Целзий спрямо прединдустриалното ниво, 1.5° C,  ако е възможно.
Как да се постигне
Светът ще се стреми за задържи промените в климата „възможно най-скоро“, с „бързи“ съкращения на емисиите на парникови газове.
През втората половина на този век трябва да има баланс между изхвърлените емисии от човешката дейност (от производство на енергия, селско стопанство) и количеството абсорбиран въглерод от гори или технологии за улавяне на въглерода.
Споделяне на тежестта
Развитите страни, които са замърсявали по-дълго, трябва да са „напред в резултата“ в намаляването на емисиите.
Развиващите се страни, които все още трябва да горят въглища и петрол за задоволяване на нуждите на нарастващото си население, се насърчават да увеличат усилията си и „да стигнат с течение на времето“ до съкращения.
Богатите страни са длъжни да предоставят подкрепа за развиващите се страни за намаляване на емисиите.
Отчитане на напредъка
През 2018 г., две години преди споразумението да влезе в сила, държавите трябва да направят отчет на цялостния ефект от своята дейност за овладяване на глобалното затопляне и да преразгледат своите планове за ограничаване на въглеродните емисии през 2020.
Някои страни определят своя първи кръг на отчет до 2025 г., а други – до 2030.
След като споразумението влезе в сила, колективното влияние на усилията на страните ще бъде преразглеждано на всеки пет години от 2023 нататък.
Страните ще информират за „актуализирането“ на своите обещания.
Финансиране
Развитите страни ще подкрепят финансово развиващите се страни, за да осъществят скъпото преминаване към зелена енергия и за да се защитят си срещу въздействията от изменението на климата като суша и бури.
Финансирането трябва да се увеличи и споразумението задължава богатите държави да докладват всеки две години на нивата на финансиране.
Преместен от правно обвързващо споразумение към основното споразумение в отделен необвързващ „раздел решения“ документът се отнася за „най-малко“ 100 милиарда долара на година, които богатите страни обещаха да съберат до 2020 г.  Сумата трябва да бъде актуализирана до 2025.