Carbon Consult

Carbon Consult, емисии, Карбон Консулт, carbonconsult

Начало

Карбон Консулт  е консултантска агенция, подпомагаща работата на бизнеса по тълкуване и правилно прилагане на законодателството в областите Екология, Климат, Околна среда.

Карбон Консулт ЕООД е водеща консултантска фирма в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове(EСТЕ).

 

ВАЖНО! ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „КАРБОН КОНСУЛТ“ ЕООД

 

Нашите услуги

НОВО! ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

НОВО! IV ПЕРИОД НА ЕСТЕ 2021-2030 ГОДИНА!

НОВО! Мониторинга и докладването на емисиите на CO 2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства!!!

НОВО! РЕГИСТРАЦИЯ ПО EMAS!

С какво друго можем да ви помогнем

Европейска схема за търговия с емисии
                                          Какво представлява Европейската схема за търговия с емисии
Нашите проекти
Карбон Консулт ЕООД се насочва към нови проекти:   • Посредничество при доставка на електроенер
Национално законодателсво
Закон за ограничаване изменението на климата (обн. ДВ бр. 22/11.03.2014 г., посл. изм. ДВ. бр. 41 от
Европейско законодателство
Консолидирана версия на Директива 2003/87/ЕО от 13 октомври 2003 година за установяване на схема з
Кариери и стажове
Компанията предлага устойчива политика на развитие в дългосрочни планове. Работим с мисъл и принос з
Какво се споразумяха на конференцията за промените в климата в Париж
Конференцията за климатичните промени в Париж прие историческо споразумение в неделя, 13 декември, к

Нашите партньори

За контакти

    *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.

    • Как да се свържете с нас:

    • Адрес: гр. София, 1800, ул.Пъстър свят №5,партер
    • Tел. / Fакс +359 2 480 80 50 ;Моб. + 359 878642383
    • Email: snenova@carbonconsult.bg, request@carbonconsult.bg, outsourcing@carbonconsult.bg